Menu

İlim Hizmet Araştırma Merkezi

Seminer Dersleri

İçinde bulunulan şartların kendisine yüklediği sorumluluğun bilincinde olan İHAM, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik uzman hocalar tarafından Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, Hitabet, Arapça, İngilizce ve Güzel Sanatlarla ilgili lisans ve lisansüstü seminerler vermektedir.

İHAM Seminerleri ve Seminer Hocaları:

40 HADİS

AKÂİD ( el-BİDÂYE FÎ USÛL ed-DÎN )

TEFSİR ( CELALEYN )

FIKIH ( LÜBAB )

FIKIH ( el-İHTİYÂR )

KUR’AN-I KERİM

MODERN ARAPÇA

HADİS (TECRİD-İ SARİH )

NAHİV

HADİS USULÜ ( NUHBETÜ’L- FİKER )

NÛRU’L ÎZAH

SARF

MANTIK ( ÎSÂGÛCÎ )

REHBERLİK

MUHADESE

DİKSİYON ve SAHNE SUNUMLARI