Menu

İlim Hizmet Araştırma Merkezi

Amacı ve Misyonu

“Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağından” (Zümer,9) hareketle bilgiyi, öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinen İlim Hizmet Araştırma Merkezi (İHAM), insanlığa hizmet edecek fedakâr ve bilgili bir nesil yetiştirmek,

Müslümanların ve insanlığın sorunlarına vâkıf ve bu alanda seve seve hizmet etmenin bilincinde, geçmişine bağlı, günü iyi tahlil etmiş ve geleceğe hazır talebe ve araştırmacı yetiştirmek,

Din adına oluşan veya oluşturulan gündemler konusunda etkin, söyleyeceği yeni sözleri de olan din bilginlerini ve akademisyenleri, seminer, konferans ve sempozyum gibi etkinlikler çerçevesinde buluşturmak ve bu sayede din eğitimi ve öğretimine ve din hizmetlerine katkı sağlamak.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerini Fakülte derslerinin yanısıra özellikle uzman hocalar tarafından Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, Hitabet, Arapça, İngilizce ve Güzel Sanatlar gibi dersler konusunda lisans ve lisansüstü seviyesinde takviye etmek. Ayrıca bu seminerlere katılan öğrencilerin dillerini geliştirmeleri amacıyla yaz tatilinde kursa katılmalarını sağlamak.