Menu

İlim Hizmet Araştırma Merkezi

HAKKIMIZDA

AMACI VE MİSYONU

“Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağından” (Zümer,9) hareketle bilgiyi, öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinen İlim Hizmet Araştırma Merkezi (İHAM), insanlığa hizmet edecek fedakâr ve bilgili bir nesil yetiştirmek,

Müslümanların ve insanlığın sorunlarına vâkıf ve bu alanda seve seve hizmet etmenin bilincinde, geçmişine bağlı, günü iyi tahlil etmiş ve geleceğe hazır talebe ve araştırmacı yetiştirmek,

Din adına oluşan veya oluşturulan gündemler konusunda etkin, söyleyeceği yeni sözleri de olan din bilginlerini ve akademisyenleri, seminer, konferans ve sempozyum gibi etkinlikler çerçevesinde buluşturmak ve bu sayede din eğitimi ve öğretimine ve din hizmetlerine katkı sağlamak.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerini Fakülte derslerinin yanısıra özellikle uzman hocalar tarafından Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, Hitabet, Arapça, İngilizce ve Güzel Sanatlar gibi dersler konusunda lisans ve lisansüstü seviyesinde takviye etmek. Ayrıca bu seminerlere katılan öğrencilerin dillerini geliştirmeleri amacıyla yaz tatilinde kursa katılmalarını sağlamak.

 

 

KURULUŞU VE YÖNETİMİ

93 yılında Sofular Bıçakçı Alaaddin Camii Derneği bünyesinde sadece erkek öğrencilerle başlayan  İlahiyat Fakültesi’ne yönelik takviye ders okuma geleneği, 2005 yılından itibaren İlim Hizmet Araştırma Derneği’nin bir kuruluşu olan İHAM bünyesinde kız öğrencileri de içine alan bir grupla devam edegelmiştir.

Bu kursiyerler 5 yıllık bir eğitime tabi tutulmaktadır. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere ayrıca “ Başarı Sertifikası” verilmektedir.

 

Kurucusu ve Onursal Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ

 

Kurucuları: 

Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ

Mehmet Turan IRMAK

Ömer GÜLERYÜZ

Nurettin Seyyar

Mehmet Erol AĞIRDİL

Recep UNUTMAZ

Yard. Doç. Dr. Fikret SOYAL

 

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Turan IRMAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ahmet Hamdi ÇAMLI

Muhasip: Mehmet Erol AĞIRDİL

Sekretarya: Hüseyin SÜME

Üye: Yard. Doç. Fikret SOYAL

Üye: Ömer GÜLERYÜZ

Üye: Yard. Doç. Bekir KUZUDİŞLİ

 

Hanımlar Komisyonu

Hanımlar Komisyonu Başkanı: Hanife KARATAŞ

Hanımlar Komisyonu Başkan Yardımcısı: Fatma Hilal ÇAMLI

Muhasip: Rabia AYDIN

Sekretarya: Olcay GÜLERYÜZ

Üye: Emine SEYYAR

Üye: Nurdan SOYAL

Üye: Filiz ERTEMEL

Üye: Zeliha ERCAN

Üye: Sevgi DOĞAN

 

ETKİNLİKLERİ

İHAM erkek ve kız özellikle ilahiyat fakültesi öğrencilerini iyi bir şekilde geleceğe hazırlamayı hedefleyen bazı faaliyetler sürdüren bir dernektir. İlahiyat fakültelerindeki programların yetersiz oluşunu göz önünde bulundurarak öğrencilerin daha donanımlı yetişmesi için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Bunlardan bazısı şunlardır:

Fakültedeki derslere takviye olması açısından tefsir, fıkıh, hadis vb. alanlarda,  sahasında yetkin hocalar tarafından enstitü derslerinin okutulması

Dil takviyesi açısından yaz aylarında Amman- Ürdün Üniversitesi Dil Merkezi’ne1,5 aylık bir süre için öğrenci gönderilmesi

Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimleri için konferansların, bilgi yarışmalarının düzenlenmesi

Sosyalleşme ve kaynaşmayı hedefleyen gezi, piknik, kahvaltı türünden etkinliklerde bulunulması

Öğrencilerin özellikle kursiyerlerinin eğitim, barınma ve sosyal ihtiyaçları için burs temin edilmesi