Menu

İlim Hizmet Araştırma Merkezi

‘Ey iman edenler!’

Abdullah b. Mes’ud şöyle demektedir:
”Güç yetirebilirsen kendini Kur’ an’ a muhatap kabul et.Allah Teala’ nın ‘Ey iman edenler!’ dediğini duyduğun vakit kulağını dört aç.Zira bu durumda ya emredilen bir hayır veya yasaklanılan bir şer söz konusudur.”