Menu

İlim Hizmet Araştırma Merkezi

Etkinlikleri

İHAM erkek ve kız özellikle ilahiyat fakültesi öğrencilerini iyi bir şekilde geleceğe hazırlamayı hedefleyen bazı faaliyetler sürdüren bir dernektir. İlahiyat fakültelerindeki programların yetersiz oluşunu göz önünde bulundurarak öğrencilerin daha donanımlı yetişmesi için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Bunlardan bazısı şunlardır:

Fakültedeki derslere takviye olması açısından tefsir, fıkıh, hadis vb. alanlarda,  sahasında yetkin hocalar tarafından enstitü derslerinin okutulması

Dil takviyesi açısından yaz aylarında Amman- Ürdün Üniversitesi Dil Merkezi’ne1,5 aylık bir süre için öğrenci gönderilmesi

Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimleri için konferansların, bilgi yarışmalarının düzenlenmesi

Sosyalleşme ve kaynaşmayı hedefleyen gezi, piknik, kahvaltı türünden etkinliklerde bulunulması

Öğrencilerin özellikle kursiyerlerinin eğitim, barınma ve sosyal ihtiyaçları için burs temin edilmesi