Menu

İlim Hizmet Araştırma Merkezi

İlim Uğrunda…

Abbdulfettah Ebu Gudde ‘nin bize hediye etmiş olduğu bu kitap , Ahmet bin Hanbel’in dediği gibi, ilmin beden rahatıyla elde...

Devamı

Osmanlı’dan Tarihe Not Düşen Kareler

Şehirler canlı organizmalar gibidir. Bu yüzden çehreleri içerisinde sakin olan insanların kültürel birikimleriyle bağlantılı olarak...

Devamı

Kul Peygamber

Yüce bir ahlak üzere olan Hz. Peygamber, kendi ifadesiyle güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Örnek olarak sunduğu hayat tarzı...

Devamı

Adem Özköse’den Ümmet-i Muhammed’e…

            ÜMMET COĞRAFYASI(ADEM ÖZKÖSE) Ümmet Coğrafyası kitabı, farklı ülkelere yapılan seyahatler esnasında gerçekleştirilen...

Devamı

Mutlu bir Yuva İçin Dört Mektup

Evlenmek, yuva kurmak hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Şüphesiz kutsal bir olgu ve bir anlamda hayatın devamı olan evlilik, gerçekten...

Devamı

Bosna Dramı Ve Hakkında Bilmediklerimiz..

Okul kitaplarında, gazete sütunlarında,televizyon ekranlarında, mutlu günlerde atılan nutuklarda cici görüntüler veren sefil medeniyet!...

Devamı

Ulvi Bir İnsanın Hatıraları(Ali Ulvi Kurucu-Hatıralar)

Üstad Ali Ulvi Kurucu, Türkiyemizde ve Müslüman ülkelerde milyonların tanıdığı bir zat… Sevimli çehresi, Muhammedî güzel ahlâkı,...

Devamı

İbadetlerde Ruh ve Şekil

Kalıbımızla ve kalbimizle, gâye ve hikmetin bilinci içersinde, yeryüzünde halîfe ve Allah’ın kulu sıfatı ile yaptığımız tüm eylemler...

Devamı