Menu

İlim Hizmet Araştırma Merkezi

İLİM HİZMET ARAŞTIRMA DERNEĞİ (İHAM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DUYURU

İLİM HİZMET ARAŞTIRMA DERNEĞİ (İHAM) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İlim Hizmet Araştırma Derneği (İham) Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde, saat 10:30 da İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi No:30 adresinde bulunan Genel Merkez Binamız Konferans salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 14 Mayıs 2022 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM

  • Açılış ve Divan teşekkülü
  • Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
  • Yönetim kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
  • Bilanço ve gelir tablo cetvellerinin okunması, müzakeresi ve tastiki
  • Yönetim kurulu ve denetim kurul üyelerinin seçilmesi
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış