Menu

İlim Hizmet Araştırma Merkezi

2001 İHAM Mezunlarımızdan Yunus ERASLAN Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Eraslan’ı tebrik eder, akademik hayatında başarılarının devamını dileriz.