Menu

İlim Hizmet Araştırma Merkezi

İlim Uğrunda…

Abbdulfettah Ebu Gudde ‘nin bize hediye etmiş olduğu bu kitap , Ahmet bin Hanbel’in dediği gibi, ilmin beden rahatıyla elde edilemeyeceğinin kanıtlarıyla doludur. Eserleriyle yüzyıllar sonrasına ışık tutan alimler ilim uğrunda ne yorucu yolculuklar yaptılar. Nasıl açlık ve susuzluklar çektiler. Özel eşyalarını, kitaplarını sattılar. Eziyetler ve işkencelere maruz kaldılar. Çoluk çocuklarından oldular. Karşılığında da ne bir telif, ne de akademik bir unvan aldılar. Ama oların isimleri ve eserleri hala yaşıyor. Bizim yazdıklarımız ise on senede unutulmaya mahkûm oluyor. Bu kitapta anlatılan olaylar bu farkın sırrını ortaya koyacaktır.